BETTERhealth®

Producenten worden steeds veeleisender en productieresultaten worden steeds beter. Ook de varkensfokkerijorganisaties moeten zich daarom steeds aanpassen. De omgevingsfactoren zoals het bedrijfsmanagement, de voederstrategie en het klimaat, bepalen voor een groot stuk het economisch resultaat. Maar toch blijft gezondheid de meest belangrijke schakel.

Iedereen probeert via een aangepast vaccinatieschema de gezondheidsstatus van het bedrijf te beschermen of te verbeteren. Maar ondanks alle inspanningen kunnen infecties door nieuwe varianten van PRRS, griep of andere ziektes niet altijd vermeden worden.

Verminder het risico

RA-SE Genetics ontwikkelde een eigen gezondheidsprogramma om de gezondheidsstatus binnen de nucleusbedrijven te behouden en zelfs te verbeteren. Bepaalde bedrijven hebben gedurende meer dan 30 jaar enkel sperma binnengebracht. Door het netwerk van grote gezonde nucleusbedrijven, verspreid over heel Europa kan RA-SE Genetics grote groepen dieren van een hoge gezondheidsstatus leveren.

In combinatie met KI-stations van het hoogste gezondheidsniveau, verzekeren wij onze klanten van een veilige toegang tot de beste genetica!