Nieuws

Press release – september '14

BELGIË BEVESTIGT REPUTATIE VAN BERENLEVERANCIER

RA-SE GENETICS EXPORTEERDE DIT JAAR AL NAAR 16 LANDEN IN EUROPA

MaxiMus eindbeer: hoge bevleesdheid, snelle groei en een lage VC

"Hoge gezondheid en uniformiteit zijn de eisen die de buitenlandse klanten ons opleggen en daar kunnen wij aan voldoen",
Geert Rombouts, RA-SE Genetics

Het is een tendens die al jaren aan de gang is maar steeds sterker wordt: integratoren en vleesverwerkende groepen bouwen hun eigen KI station of plaatsen hun beren bij professionele en grote KI stations.

Deze moderne KI stations stellen steeds hogere gezondheidseisen en communiceren hierover met hun klanten. RA-SE Genetics heeft de laatste jaren geïnvesteerd in de opbouw van een structuur die voldoet aan deze eisen. De geleverde beren zijn naast vele andere ziektes ook vrij van PRRS, Mycoplasma en APP. De partners werken mee om deze status te behouden: de transporteur, de selectie medewerkers en de inspecteurs van het FAVV. Aan allen wordt gevraagd de opgelegde bio-security regels te respecteren.

Op reis door gans Europa en daarbuiten

Uit de structuur van RA-SE Genetics vertrokken de eerste helft van dit jaar MaxiMus beren naar 16 Europese landen. De voornaamste markten zijn Spanje, Nederland en Hongarije. Maar ook in Polen, Duitsland, Servië, Macedonië, Italië, Bulgarije, Engeland, Luxemburg, Frankrijk en Roemenië werden beren verkocht. Daarnaast werden landen die zich herstellen van de economische crisis zoals Griekenland, Cyprus en Portugal dit jaar opnieuw beleverd.

België heeft de reputatie als producent van betere karkassen en bevleesde dieren. RA-SE Genetics draagt met haar producten deze reputatie verder uit.

sept. 2014

Press release – May '14

TRENDSETTERS IN BRITSE GENETICA

EEN TWEEDE SLACHTERIJ EN VLEESVERWERKER KIEST VOOR GENETICA VAN RATTLEROW.

"We zijn zeer trots om deze samenwerking met Wayland, een dochteronderneming van CRANSWICK plc., aan te mogen kondigen. Ik ben er van overtuigd dat ons geneticabedrijf ideaal geplaatst is om een zo omvangrijk project tot een goed einde te brengen",
Robert Lawson, Rattlerow Farms

Vlnr: Glenn Damms-Wayland Farms, Robert Lawson-Rattlerow Farms en Charles Bowes - Wayland Farms

Op dit ogenblik zet Rattlerow, hoofdaandeelhouder van RA-SE Genetics, een genetische piramide op om alle fokdieren te leveren aan Wayland Farms. Wayland Farms is onderdeel van één van de belangrijkste vleesverwerkers van de UK.

Intussen wordt gebouwd aan een productiestructuur om wekelijks 120 hoogdrachtige gelten te produceren door Rattlerrow Farms. De dieren komen van fokbedrijven die speciaal voor dit programma werden omgebouwd. De bedoeling is op deze manier in een eerste fase 10.000 zeugen in een periode van 2 jaar tijd volledig te vervangen.

In een volgende fase worden de banden tussen vleesverwerker en geneticabedrijf verder aangehaald. Dit laat de verwerker toe om dat product te produceren wat het beste in de markt ligt en te focussen op de vleesverkoop. Het geneticabedrijf kan dan bijsturen waar nodig en zo maximaal inspelen op de trend die de consumenten aangeven.

Onlangs werd ook met KARRO (het vroegere VION UK) een overeenkomst afgesloten omtrent de aanvoer van genetica van Rattlerow Farms. Beide samenwerkingsakkoorden samen zijn goed voor 57.000 fokvarkens, te leveren gedurende de contractperiode en bevestigen de leidinggevende rol die Rattlerow speelt in de UK-varkenshouderij.

mei 2014

Press release – April '14

RA-SE GENETICS LEVERT BEREN VOOR EEN NIEUW KI- STATION IN HONGARIJE

VIDMANN INTEGRATIE KIEST VOOR RA-SE GENETICS

"Alle beren zijn vrij van APP, mycoplasma en PRRS. Hiermee willen we het belang van gezondheid benadrukken om efficiëntie in de productie te garanderen.",
Geert Rombouts, RA-SE Genetics Kft.

Het nieuwe KI-station in Tiszagyenda met een capaciteit van 100 beren, begint sperma te leveren vanaf mei 2014.

Het aantal zeugen in Centraal Europa is gedurende het afgelopen decennium drastisch afgenomen. Minder maar grotere integratoren hebben een steeds groter marktaandeel in de varkensproductie. Zij investeren zowel in slachthuizen, varkensbedrijven alsook in KI-stations.

Training van een MaxiMus beer

Középtiszai Mezőgazdasági Zrt is één van de Hongaarse integratoren. Vorige maand werd een eerste groep van 54 beren van RA-SE Genetics geleverd vanuit de kernbedrijven in Engeland en België. MaxiMus, OptiMus en zeugenlijnberen zullen vanaf mei sperma produceren zowel voor de eigen structuur met meer dan 10.000 zeugen als voor klanten binnen en buiten Hongarije.

Het nieuwe KI-station, met EU erkenning, ligt vlakbij Tiszagyenda in het midden van Hongarije. Het is een varkensarm gebied waardoor het risico op infecties beperkt is.

april 2014

Press release – februari '14

MEGADEAL TUSSEN RATTLEROW EN KARRO FOOD GROUP IN VERENIGD KONINKRIJK

VLEESVERWERKER KARRO FOOD GROUP DRAAGT FOKKERIJACTIVITEITEN OVER AAN RATTLEROW SCOTLAND LTD.

"We zijn zeer verheugd deze overeenkomst tussen ons bedrijf en een belangrijke vleesverwerker aan te kondigen”. “Deze overeenkomst past in onze strategie om de grootste fokkerijorganisatie met dieren van een hoge gezondheidsstatus in de UK te worden",
Robert Lawson, Managing Director, RATTLEROW Genetics

RATTLEROW heeft een akkoord met KARRO FOODS gesloten waarin de Schotse vleesverwerker alle fokkerij activiteiten overdraagt aan de moederfirma van RA-SE Genetics. Tegelijkertijd heeft KARRO hun engagement naar de Schotse varkenshouderij bevestigd en zal RATTLEROW de volledige productiestructuur, die vroeger deel uitmaakte van de Nederlandse VION FOOD GROUP, beleveren.

Door het akkoord dat begin februari gesloten werd, zijn twee kernbedrijven en een KI-station verkocht aan RATTLEROW. Deze bedrijven zullen verder instaan voor de exclusieve levering van alle fokgelten en varkenssperma aan alle commerciële bedrijven van KARRO Food Group. Hiermee verzekert de KARRO FOOD GROUP zich van de aanvoer van vleesvarkens voor hun slachterijen en verwerkende bedrijven.

Beide firma’s hebben een langetermijnovereenkomst afgesloten waarbij RATTLEROW samen met RA-SE Genetics, de Schotse kern- en vermeerderingsbedrijven zullen managen en de genetica zullen bijsturen volgens de wensen van KARRO FOOD GROUP. KARRO zal hierdoor toegang krijgen tot hoogwaardige genetica voor indoor en outdoor farming, een gebied waar Rattlerow Farms een torenhoge reputatie binnen het Verenigd Koninkrijk heeft opgebouwd. De link tussen geneticafirma en vleesverwerker zal op termijn de efficiëntie voor beide partijen zeker ten goede komen.

Seamus Carr, CEO KARRO Food Group; “We zijn trots om dit akkoord met RATTLEROW te bevestigen, Hierdoor zijn we gewaarborgd dat we onze klanten vlees van de allerbeste kwaliteit kunnen blijven aanbieden.”

februari 2014

Press release – augustus '13

RA-SE GENETICS OPENT NIEUW KERNBEDRIJF IN OEKRAINE

ELITA FARMS en RA-SE Genetics versterken hun samenwerking

Het nieuwe kernbedrijf is gebouwd voor 600 zeugen en 40 beren.

“Als graanschuur van Europa en netto importeur van varkensvlees lijkt de toekomst van de varkenshouderij in Oekraïne de eerste jaren verzekerd.”
Geert Rombouts, RA-SE Genetics

Dieren met extreem hoge gezondheidsstatus en samenwerking op het hoogste genetisch niveau, dat waren de basisvereisten van beide partijen om aan dit project te beginnen. Een levering van fokmateriaal uit één kernbedrijf van Rattlerow Farms vond plaats begin augustus. Een tweede levering volgt halverwege september. Daarmee wordt dit bedrijf eenmalig voorzien van dieren en kan de productie van zuivere lijnen in Oekraïne beginnen. Dit is het tweede kernbedrijf van RA-SE Genetics in de voormalige USSR na de levering in Smolensk in Rusland eind vorig jaar.

RA-SE Genetics is sedert 2004 actief in Oekraïne. Regelmatig werden dieren uit de eigen structuur of van partnerbedrijven in Engeland, België, Frankrijk of Hongarije naar daar geleverd.

ELITA Ltd. werkt sinds 2005 samen met RA-SE Genetics als verdeler. Tegelijk met de opstart van dit nieuw kernbedrijf hebben beide partijen een akkoord gesloten over een gezamenlijke verkoopsstrategie in Oekraïne. Genetische vooruitgang wordt gegarandeerd door het GENmatch® programma. Vernieuwing van zeugen- en berenstapel zal op bedrijfsniveau gebeuren door de import van diepgevroren sperma uit België. Hiervoor wordt er gewerkt aan een bilateraal akkoord tussen de gezondheidsdiensten van beide landen. Een eerste container met sperma in vloeibaar stikstof zou eind oktober moeten vertrekken.

Fokmateriaal vrij van PRRS, Mycoplasma en APP.

Augustus 2013

Press release – Februari '13

Selectie tegen erfelijke gebreken

EERSTE RESULTATEN ZIJN VEELBELOVEND EN ZULLEN RESULTEREN IN SELECTIE TEGEN ERFELIJKE GEBREKEN OP BASIS VAN GENETISCHE MERKERS

“Erfelijke gebreken komen geregeld voor bij biggen. Het leidt tot een ongunstig effect op het dierwelzijn en vooral tot economische verliezen voor varkensproducenten en selectie bedrijven.”
Dr. Anneleen Stinckens, onderzoeker aan de KU Leuven

PIGENDEF of ‘Naar merker ondersteunde selectie tegen erfelijke gebreken in varkens’ is een Europees FP7 project.

Het PIGENDEF project bestudeert de 3 meest voorkomende erfelijke gebreken: liesbreuk, navelbreuk en cryptochordie (binnenbeer). Het onderzoek focust op een snelle identificatie van de variatie in genen verantwoordelijk voor deze erfelijke gebreken, om zo tot een effectieve selectiemethode op basis van genetische merkers te komen. Hiervoor wordt het genotype van afwijkende biggen en hun ouders bepaald via de 60K varkens SNP chip en deze gegevens worden geanalyseerd met de nieuwste, op maat gemaakte software voor genomics.

Het project wordt gecoördineerd door Professor Nadine Buys van de onderzoeksgroep huisdierengenetica, KU Leuven. Er zijn ook nog 2 andere onderzoekspartners en 5 KMO’s bij betrokken, waaronder Norsvin en RA-SE Genetics. Zij spelen een belangrijke rol in het leveren van zowel informatie als financiering en verwerven hierdoor het grootste aandeel in het intellectuele eigendomsrecht.

Het wetenschappelijk belang van de eerste resultaten werd reeds onderstreept tijdens de conferenties in Stavanger, Noorwegen, en in Cairns, Australië. Het implementeren van deze technologie zal RA-SE Genetics toelaten om als een van de eerste fokkerij organisaties bijkomende garanties te geven aan haar partners en klanten. Dit zal een belangrijke bijdrage zijn aan het verhogen van het dierenwelzijn en de verduurzaming van de varkensproductie.

Voor meer info over dit onderzoek: www.pigendef.eu

Feb 2013

Press release – november '12

Nieuwe naam voor Rattlerow Seghers

RATTLEROW Farms en het management hebben samen beslist voor een nieuwe bedrijfsstructuur en voor een nieuwe naam: RA-SE GENETICS

RA-SE Genetics new name

“Een overeenkomst met de Spaanse en Amerikaanse aandeelhouders leidt tot een nieuwe naam voor de volledige Rattlerow Seghers groep. Rattlerow Farms en het management gaan samen verder met de productie van top genetica.”
Stefan Derks; Co-CEO RA-SE Genetics

Na een 10 jaar durende samenwerking met een Spaanse integrator en een Amerikaanse investeerder werd overeengekomen om de aandeelhoudersstructuur grondig te wijzigen. “Deze veranderingen resulteren in een meer eenvoudige eigendomstructuur, wat nieuwe investeringen zal toelaten en wat ook de toekomstige ontwikkeling van RA-SE Genetics ten goede zal komen,” zegt Robert Lawson, algemeen directeur van Rattlerow Farms en hoofdaandeelhouder van RA-SE Genetics. Door de aanwezigheid op verschillende markten en nucleus bedrijven in Engeland, België, Spanje, Hongarije en China was Rattlerow Seghers reeds een gevestigde waarde in de internationale fokkerij wereld. RA-SE Genetics plant de komende jaren verder te investeren in nucleus bedrijven in nieuw opkomende markten zoals Oekraïne, Rusland, China en Brazilië.

De nodige stappen voor een eenvoudig en efficiënt fokprogramma werden reeds in een vroeg stadium gezet. Deze lijn wordt doorgetrokken met verdere ontwikkeling van de top berenlijnen MaxiMus en ExtreMus en de EASY2MANAGE zeugenlijnen CORA en MIRA. Elk van deze producten resulteert in een duidelijk commercieel voordeel ten opzichte van andere genetische lijnen.

RA-SE Genetics staat garant voor een superieure en economische varkensproductie, het ultieme doel van al onze partners wereldwijd. Een nieuw decennium met een nieuwe naam en structuur maakt ons nog meer competitief met de 3 belangrijkste internationale genetica producenten.

November 2012

Press release – juli 2012

Maximus scoort extreem laag in berengeur

Praktijkresultaten wijzen op minder dan 2% maximus nakomelingen met afwijkende geur

In het kader van het onderzoeksproject “Selectie tegen berengeur als duurzaam alternatief voor castratie van biggen”, uitgevoerd door ILVO en KU Leuven, werden o.a. meer dan 800 beren van RA-SE Genetics onderzocht. Vetstalen van zowel berenlijnen als zeugenlijnen genomen na het slachten werden getest op berengeur en hiervan werd 3.9% positief bevonden. Dit is al minder dan de helft dan bij bepaalde andere populaties. (Wageningen Universiteit in samenwerking met een Nederlandse fokkerij organisatie toont aan dat meer dan 8% van hun geteste dieren stinken met de HNS “human nose score”).

Ondertussen werden ook praktijkresultaten van ongecastreerde MaxiMus nakomelingen verzameld. Met een percentage van minder dan 2% karkassen met berengeur zijn deze eerste resultaten alvast veelbelovend ( “human nose score”).

Onderzoek wijst uit dat concentraties van skatol en androstenon –de stoffen die berengeur veroorzaken- in het vet lager zijn bij MaxiMus en Piétrain t.o.v. andere rassen.

“MaxiMus in combinatie met een magere zeug zonder Chinees bloed in de genen is de beste garantie op een minimaal voorkomen van berengeur.” Geert Spincemaille, co C.E.O. RA-SE Genetics.

Momenteel is chirurgische castratie met behulp van pijnbestrijding of verdoving nog toegelaten, maar vanaf 2018 zal ook dat verboden zijn. Er resten dan 2 alternatieven: het afmesten van beren behandeld met Improvac® of het afmesten van intacte beren. Vandaar dat er in meerdere projecten onderzocht wordt of het voorkomen van berengeur vermeden kan worden via selectie. Een heel aantal genetische merkers zijn gerelateerd aan berengeur, maar hun effect is klein en ze zijn ras en populatie afhankelijk. Massale of eenzijdige selectie op deze genen kan leiden tot verminderde vruchtbaarheid.

GENTEC, het onderzoeksbedrijf van RA-SE Genetics, werkt momenteel aan een methode voor een snelle en betrouwbare selectie op levende dieren. Deze methode zal RA-SE Genetics toelaten om beren met een verhoogde kans op nakomelingen met berengeur uit te sluiten om zo tot minder dan 1% karkassen met afwijkende geur te komen. Maar het is een feit dat de MaxiMus eindbeer, zelfs zonder bijkomende specifieke selectie, tot veel minder dan gemiddeld karkassen met berengeur leidt.

juli 2012

Press release – maart 2012

Nieuw kernbedrijf van RA-SE Genetics in België

Focus op eindberen met unieke gezondheidsstatus en verbeterde economische kenmerken

MaxiMus staat garant voor de productie van uniforme,
sterk bevleesde en snel groeiende vleesvarkens

“Het opschalen van de gezondheidsstatus is essentieel voor een meer duurzame varkensproductie.”
Geert Spincemaille, directeur Rattlerow Seghers

Belgie staat sinds jaar en dag bekend omwille van berenfokkerij. Piétrain is niet voor niets de naam van een dorpje in Waals Brabant. Deze fokkerij moet echter evolueren met de noden van de moderne varkenshouderij. Dit betekent niet alleen het ontstaan van grotere structuren maar ook het opschalen van de gezondheid en verbetering van de economische kenmerken.

RA-SE Genetics heeft de voorbije jaren een netwerk uitgebouwd van kernbedrijven op hoge gezondheid en heeft daar een nieuw bedrijf aan toegevoegd in Bassilly, Henegouwen. Honderd zeugen zullen in een vijfwekensysteem instaan voor de productie van MaxiMus eindberen, zowel voor de binnen- als buitenlandse markten. Genetische vooruitgang wordt gegarandeerd door uitwisseling van vers en diepgevroren sperma met gelijkaardige bedrijven in Engeland, Spanje en Hongarije. Tegen het einde van dit jaar komen daar ook nog Oekraïne en Brazilië bij. Dan zal de totale nucleuspopulatie uit bijna 1000 MaxiMus moeders bestaan en blijft RA-SE Genetics een van de belangrijkste producenten van stress negatieve Piétrain types met heel hoge gezondheid.

De geproduceerde MaxiMus beren zijn vrij van o.a. PRRS, APP, Rhinitis, Glässer en Mycoplasma. Dit is uniek voor België. Hierdoor voldoen alle geproduceerde beren ruimschoots aan de eisen van de meest veeleisende KI stations op gebied van gezondheid. MaxiMus beren zijn vandaag een antwoord op de vraag naar een uniform en sterk bevleesd vleesvarken. De beer is stressnegatief waardoor ook de vleeskwaliteit en de groei uitstekend is. Dit maakt van de MaxiMus de ideale beer om intacte beren te produceren.

1 maart 2012

Rattlerow Farms has officially opened its fourth AI centre

Long Meadow, a new hi-tech boar stud.

jan, 2012

Press release – 20 september

RA-SE GENETICA ZORGT VOOR BETERE RESULTATEN IN RUSLAND

Import van zuivere lijn (GGP) zeugen en beren verhoogt genetisch potentieel voor grote varkensbedrijven.

Line36 boar, zuiver large white

“Importen op maat in combinatie met data uitwisseling zullen in Rusland leiden tot een lagere productiekost.”
Geert Rombouts, verkoopsdirecteur

Tien jaar lang werden grote aantallen levende varkens in Rusland ingevoerd. Vandaag nadert het moment dat Rusland zijn afhankelijkheid van deze import wil verminderen. De productie concentreert zich voortdurend verder in grote bedrijven die vooruitstrevende genetica uit Engeland en andere Europese landen invoeren. Dit zijn belangrijke stappen voorwaarts om de kwaliteit van hun varkensstapel te verbeteren. De komst van nieuwe, moderne bedrijven met een goede managementondersteuning hebben geleid tot een hoger productie niveau.

De voornaamste integraties zijn met een eigen fokkerij piramide gestart: in plaats van grote aantallen fokmateriaal aan te kopen, importeren ze nu enkel (over)grootouderdieren of sperma. Tegelijkertijd kunnen ze met de hulp van moderne selectietechnieken, data collectie, fokwaardeschattingen en uitwisseling van fokstrategieën de beste dieren selecteren en inteelt in hun zuivere lijnen vermijden.

RA-SE Genetics heeft al met succes fokkerij- and selectieprogrammas geïmplementeerd in verschillende Russische bedrijven met 1.000 tot 25.000 zeugen. Een recent voorbeeld is de varkensproductie divisie van Ostankina vleesverwerker. Na een eerste import uit Canada in 2004 en het opstarten van hun eigen piramide, stelden ze vast dat de resultaten niet waren zoals ze van de Canadese genetica hadden verwacht. Ze waren overtuigd dat het lage aantal geboren biggen en het tekort aan uniformiteit bij het spenen een duidelijke negatieve impact op hun productiekost had.

Na het opsporen van de zwakke punten in de productiestructuur, exporteerde RA-SE Genetics 170 GGP dieren van verschillende zuivere lijnen vanuit Engeland naar Rusland. Deze nieuwe genetische input zal samen met de uitwisseling van fokkerijgegevens leiden tot betere productieresultaten bij Troparevo. Inteelt wordt vermeden en enkel de beste dieren zullen in zuivere lijn productie worden ingezet. Slechts een klein aantal overgrootouder dieren zullen de piramide onderhouden. Dit leidt zowel tot een lager sanitair risico als tot lagere transport kosten. Een win-win situaie voor beide bedrijven.

20 sept 2011

Persbericht – april '11

China opent grenzen

Stijgende vraag naar varkensvlees opent Chinese markt

This is a caption This is a caption This is a caption Voorbeeldtekst This is a caption This is a caption This is a caption Voorbeeldtekst This is a caption This is a caption This is a caption Voorbeeldtekst This is a caption This is a caption
09-04: Tijdens de quarantaine in Engeland werden de varkens getest en vrij bevonden van PRRS, M. hyo, App, Dysenterie, Rhinitis, Brucellose, Aujeszky en Tuberculose. Het gezondheidscertificaat werd uitgegeven door DEFRA, en was het resultaat van een bilateraal akkoord tussen China en Engeland na lange onderhandelingen.
09-04: laden van de cargo kratten (London Stansted)
09-04: Voor de meer dan 10 uur durende reis werden heel strikte maatregelen voor dierenwelzijn toegepast, wat resulteerde in vliegtuigtickets van 450 Euro per varken.
09-04: Cargo kratten klaar om aan boord te gaan (London Stansted)
09-04: RA-SE Genetics - fokvarkens klaar om op te stijgen!
10-04-2011: Aankomst op de luchthaven in Peking
10-04-2011: De cargo aankomst zone van de luchthaven in Peking. De Chinese douaneformaliteiten zijn ingewikkeld en vragen meestal veel tijd. Dankzij de hulp van onze Chinese partner, Hebei Yufeng Jingan Pig Breeding Co. Ltd gaven de autoriteiten de fokvarkens snel vrij.
10-04-2011: Herladen op de truck, voor de rit naar de Chinese quarantaine
10-04-2011: Werknemers van HEBEIseghers hervullen het drinkwater systeem net voor vertrek naar de quarantaine
10-04-2011: Onderweg naar de quarantaine in Hebei Anping, geëscorteerd door drie politiewagens, een reserve truck, een ontsmettingswagen en nog 5 andere auto's, alles onder toezicht van de Chinese veterinaire inspectie.
10-04-2011: Bij aankomst aan de quarantaine werden nog eens speciale ontsmettingsprocedures uitgevoerd door de inspectie van Peking. Pas daarna konden de varkens gelost worden.
10-04-2011: RA-SE Genetics - fokvarkens stappen hun uiteindelijke quarantaine in Hebei Anping binnen
11-04-2011: Gedurende 45 dagen na aankomst blijft de quarantaine gesloten. Tijdens deze periode nemen de Chinese gezondheidsinspecteurs bloedstalen van elk varken om nogmaals te testen. Dit alles volgens de uitgebreide procedures voor import van fokvarkens in China. Deze quarantaine site werd speciaal voor deze import naar HEBEIseghers Pig Breeding Co. Ltd. gebouwd.
Na een succesvolle quarantaine zullen de fokvarkens in het nucleus bedrijf van RA-SE Genetics geïntroduceerd worden. Zij zullen nakomelingen produceren voor fokbedrijven in 28 Chinese provincies en de volgende generaties overgrootouders(GGP's) produceren.

Een snelle uitbreiding van de varkensproductie is één van de voornaamste peilers in de plannen van de Chinese overheid. De vraag naar varkensvlees blijft immers stijgen. Hierdoor zijn de varkensprijzen intussen opgeklommen naar 1,65€/kg levend. Dit maakt de Chinese varkenshouderij vandaag winstgevend, ondanks hoge grondstoffenprijzen.

De Chinese varkenshouderij lonkt naar Europa en is leergierig. Producenten willen een snellere genetische vooruitgang om aan deze stijgende vraag tegemoet te komen. Dit biedt volop kansen aan de Europese varkenshouderij om meer te exporteren naar China.

"Productie van varkensvlees in China kan de groei van de consumptie niet bijhouden""
Stefan Derks,
Co-CEO, RA-SE Genetics

RA-SE Genetics bouwt intussen verder aan de productiepiramide en exporteerde afgelopen weekend fokvarkens naar Peking voor een verdere uitbouw van haar fokkerijpiramide in een land met 60 miljoen zeugen. "Met de inspanningen van de voorbije 15 jaar en de aanwezigheid in 28 van de 32 provincies in China heeft ons fokkerijbedrijf intussen een goede naam opgebouwd." , aldus Stefan Derks "Ons bedrijf is erkend als één van de 24 nationale fokkerijbedrijven die importlicenties kunnen verkrijgen en heeft een bevoorrechte positie waarvan we vandaag de vruchten plukken."

Intussen verblijven de fokvarkens in één speciaal gebouwd quarantaine bedrijf, de zeugen en beren zullen na een verblijf van 45 dagen toegevoegd worden aan de fokkerijpiramide.

april '11

Press release – Februari '11

Rattlerow Seghers opent nieuw KI station

NIEUW KI STATION IN BELGIË ZET STANDAARD VOOR TOEKOMSTIGE VARKENSHOUDERIJ

Rattlerow Seghers KI heeft zopas in België een nieuw KI station geopend. Deze locatie zal in de eerste plaats gebruikt worden om het sperma van de beste fokberen wereldwijd te verspreiden.

Het station garandeert een zeer hoge standaard op het gebied van gezondheid. De KI-beren zijn immers vrij van alle belangrijke varkensziekten (PRRS, Mycoplasma, APP, Aujeszky, etc.). Na afname wordt het sperma ingevroren en verdeeld via het KLASSE KI netwerk. Met meer dan 500.000 afgeleverde doses in 2010 heeft deze dochteronderneming van Rattlerow Seghers haar ervaring meer dan voldoende bewezen om een kwaliteitsvolle afzet te garanderen.

De voornaamste afzetmarkten voor dit Belgische varkenssperma zijn: Brazilië, Canada, China en Oost Europa waaronder Rusland. De distributie van het ingevroren sperma vindt via speciaal geconditioneerde transporten plaats. Om de garanties met betrekking tot de gezondheid waar te maken én de genetische vooruitgang maximaal te houden, werkt dit KI station met een batch systeem van all-in/all out: na de beoogde productieperiode wordt het station helemaal leeggemaakt en opnieuw bevolkt met een nieuwe groep beren. Ook dit concept is uniek in de moderne varkenshouderij.

Rattlerow Seghers kiest resoluut voor een gezonde varkenshouderij

Feb 2011

Persbericht – 12 november '10

Selectie voor IGF2 in zeugenlijnen verbetert vruchtbaarheid.

Onderzoekers van de Universiteit van Leuven, "the Canadian Centre for Swine Improvement" en RA-SE Genetics hebben een unieke selectiemethode ontdekt die resulteert in meer en zwaardere gespeende biggen met behoud van karkaskwaliteit en uniformiteit van de slachtvarkens.

Het grote effect van de IGF2-mutatie op % mager vlees en rugspekdikte zonder neveneffecten op dagelijkse groei of vleeskwaliteit, zorgde ervoor dat IGF2 een belangrijk gen in de selectie van varkens werd. De grote fokkerijorganisaties selecteerden hun eindberen fokzuiver voor IGF2+ (homozygoot IGF2+/IGF2+) en deze geven op hun beurt het effect volledig door aan hun nakomelingen. Selectie naar magere karkassen, zoals gevraagd door retailer en consument, is eerder nadelig voor de vruchtbaarheid en langleefbaarheid van de zeugen. Het leidt tot een verhoogd vervangingspercentage door voortijdig opruimen of sterfte van de zeugen.

De mutatie in het IGF2 gen biedt een oplossing voor dit conflict. Door het "imprinted" karakter van het gen kunnen magere slachtvarkens geproduceerd worden door iets vettere zeugen, die het wildtype allel van hun vader overerfden (genotype van de grootouderbeer = igf2-/igf2-), te kruisen met eindberen die homozygoot of fokzuiver zijn voor het magere allel (IGF2+/IGF2+).

De resultaten werden recent gepubliceerd in "Animal Genetics" en bevestigen een belangrijke invloed op vruchtbaarheid en langleefbaarheid bij zeugen. In twee onafhankelijke studies, één uitgevoerd in België en de andere in Canada werd aangetoond dat het paternale igf2- allel geassocieerd is met een verhoogd reproductief vermogen van de zeug.

Het aantal gespeende biggen nam toe met 0.5 per worp en het totale toom- speengewicht verhoogde met 4 kg.

Door het "imprinted" karakter van het gen beïnvloedt selectie voor het igf2-allel in zeugenlijnen de karkaskwaliteit van de nakomelingen niet.

Prof. Dr. Nadine Buys – nadine.buys@gentecweb.com

12 november '10

Persbericht – 29 December 2009

Overeenkomst uitbreiding nucleus programma RA-SE Genetics in China.

Tien jaar geleden werd een Joint Venture opgericht in HEBEI, een provincie op ongeveer 250 km ten zuidwesten van Beijing.
Vandaag start een nieuw tijdperk met een overeenkomst die de ontwikkeling van het Ratlerow Seghers nucleus bedrijf in China verzekert alsook gaat versnellen. De Joint Venture partners HEBEI Yufeng Jing An breeding Co. Ltd. en RA-SE Genetics Groep zijn overeengekomen om het nucleus programma uit te breiden zodat een zeugenbestand van 400.000 onderhouden kan worden, en dit reeds binnen drie jaar. Met deze overeenkomst engageren de Chinese en de Europese partners zich volledig om de nieuwe Chinese industriële producenten te ondersteunen en hen te helpen de productie te verbeteren waarmee aan de stijgende vraag van hoog kwalitatief varkensvlees voldaan kan worden.

Het Chinese nucleus bedrijf van RA-SE Genetics wordt uitgebreid tot 600 zeugen. Hiervoor zijn de nodige bouwwerken reeds gestart en worden er deze zomer nucleus dieren vanuit Europa geïmporteerd.

"Seghers breeding Co ltd. levert fokkerijproducten voor lage productiekosten en de beste karkassen. Momenteel produceren ongeveer 20.000 GP zeugen Parent stock in 28 Chinese provincies."
Stefan Derks, Co-CEO, RA-SE Genetics

De heer Wei Zhimin en de heer Stefan Derks ondertekenen de contracten

Een gemotiveerd team in het nucleus bedrijf in HEBEI garandeert de succesvolle ontwikkeling van de zuivere lijnen.
Elke maand worden er nucleus gegevens verstuurd naar het centrale kantoor in België, waar zowel inteelt- als fokwaardes berekend worden, zodat het fokprogramma in China optimaal gerund wordt.

Door de ondersteuning met de meest geavanceerde Europese technologieën en de knowhow van specialisten van de locale top bedrijven, heeft het RA-SE Genetics fokprogramma de goede reputatie verworven om de beste karkaskwaliteit binnen de Chinese markt te kunnen produceren. De snelgroeiende Chinese varkensindustrie heeft deze kwaliteit reeds erkend. In 2009 werden in China ongeveer 85.000 fokdieren geproduceerd en verkocht van het RA-SE Genetics fokprogramma.

29 december '09

Persbericht

RA-SE Genetics ONDERTEKENT SAMENWERKINGSAKKOORD OM DE VARKENSPRODUCTIE IN OEKRAINE TE ONTWIKKELEN.

Voor de allereerste keer exporteert een geneticabedrijf uit de Benelux fokvarkens naar Oekraïne voor de opstart van een grootschalig fokprogramma.

In januari 2009 leverde RA-SE Genetics de eerste 192 nucleusdieren met een hoge gezondheidsstatus vanuit België aan Elita Farms in Oekraïne. Dit is niet enkel de eerste levering van een volledig samenwerkingsprogramma op nucleusniveau tussen beide bedrijven, maar het is ook de allereerste levering ooit van fokmateriaal vanuit de Benelux naar Oekraïne. Landbouwdiensten van de overheid van beide landen hebben nauw samengewerkt om dit te realiseren. De plannen werden gemaakt in oktober 2008, tijdens een onderhoud van de heer Melnik Yuriy Fedorovych, minister van landbouw in Oekraïne en de heer Geert Rombouts, area manager van RA-SE Genetics. Vier maanden later kwamen de eerste dieren toe in de quarantaine in Oekraïne.

"Het contract omvat zowel de levering van een uitgebreid nucleus programma als trainingsprogramma's die de groei en efficiëntie in de Oekraïense varkensindustrie zullen verzekeren. Met de steun van de Oekraïense regering en de genetica van Elita, zal de varkensstapel sterk uitgebreid worden, en dit na een sterke afname van de stapel tijdens de voorbije jaren."
Geert Rombouts

v.l.n.r.: Mevr. Nadia Kudlai, directeur van Elita Farms,
Melnik Yuriy Fedorovych, minister van landbouw in Oekraïne,
Geert Rombouts, area manager bij RA-SE Genetics,
Mr. Ivan Kudlai, director of OSC "Terezine"
Mrs. Svitlana - vertaalster

Elita farms

Elita farms importeerde voor de eerste maal fokvarkens van RA-SE Genetics in 2004. Overgrootouders en grootouders van zowel zeugen- als berenlijnen werden vanuit het Verenigd Koninkrijk geleverd. ELITA produceert hiermee grootouderberen, eindberen, grootoudergelten en oudergelten, die daar sinds begin 2005 succesvol op de markt gebracht worden. Dankzij een stijgende vraag werden in 2005 en 2006 nog extra overgrootouderdieren geleverd, en kwam in 2008 het idee voor een nauwere samenwerking tot stand. De EASY2MANAGE benadering van RA-SE Genetics overtuigde Elita om te kiezen voor het fokprogramma van RA-SE Genetics. Grote bedrijven hebben nu eenmaal een sterke en betrouwbare zeugenstapel nodig om goed en efficiënt te produceren in intensieve omstandigheden. Elita stelt als objectief om door een combinatie van lokale middelen met de beste technologie en knowhow van West-Europa de resultaten in de varkensbedrijven in Oekraïne te verbeteren. Immers, vandaag wordt in Oekraïne slechts 44% van de lokale consumptie geproduceerd. De minister van landbouw heeft ervoor gekozen om, samen met lokale partners en met behulp van de beste fokprogramma's van de wereld, de varkensindustrie terug te ontwikkelen.

Het totale fokprogramma zal een zeugenbestand van 200.000 zeugen kunnen onderhouden. Met dank aan de Belgische en Oekraïense ministeries van landbouw en veterinaire diensten voor hun hulp en ondersteuning bij het tot stand komen van deze succesvolle samenwerking tussen betrokken bedrijven uit België en Oekraïne.

7 maart '09

Piensos Costa wint prestigieuze Diamond Award. Hun unit van meer dan 5000 CORA zeugen in Caspe heeft vorig jaar 28,25 biggen/zeug gespeend.

Costa met prijs.jpg

Het ministerie van landbouw beloont samen met de verenging van Spaanse varkenshouders (Anprogapor) en het IRTA (nationaal onderzoeksinstituut) ieder jaar de beste Spaanse bedrijven met een onderscheiding. Dit jaar werden de gegevens verzameld van meer dan 500.000 zeugen op 581 bedrijven. De deelnemende bedrijven werden verdeeld volgens de grootte van de productieve stapel en een gouden, zilveren en bronzen medaille werd toegekend op het gebied van levend geboren per worp, de productie-index en het werp-%. Daarnaast werd een prijs toegekend voor het bedrijf dat uitstekend scoort op boven vermelde kenmerken maar dat ook getuigt van een focus op rendement, bioveiligheid, en management. Een jury bezoekt alle bedrijven die hiervoor in aanmerking komen en kende een ‚'Diamond Award' toe aan het beste bedrijf, tout court. Piensos Costa ontving deze prijs voor hun unit in Caspe.

Costa met prijs.jpg

Niet de getallen op de computer, niet de papieren waarde, maar de economische realiteit is voor Piensos Costa de drijfveer. Het varken produceren wat gevraagd wordt en dit zo efficiënt mogelijk. Efficiëntie over de ganse lijn betekent de beer in het KI station, de ‚'EASY2MANAGE zeug, het motiveren van mensen door er dagelijks mee te werken en de genetica die datgene produceert wat de rekening maakt ‚'aan de haak'. Een EASY2MANAGE benadering voor een groot bedrijf.

5 jan '09