Gentec – EASY2PROGRESS

Gentec staat aan de top op het gebied van onderzoek en ontwikkeling in de varkensgenetica. Het grote voordeel is de link met RA-SE Genetics waardoor nieuwe toepassingen onmiddellijk in de lijnen beschikbaar komen voor onze klanten. Samen met de universiteiten van Leuven, Gent en Luik is een stevig platform uitgebouwd van waaruit nieuwe ideeen gelanceerd en onderzocht worden. Gentec is mede-eigenaar van IGF2 dat vandaag door alle vooraanstaande fokkerijprogramma’s ingezet wordt in hun moleculaire selectie.

GENTEC levert bovendien diensten gerelateerd aan de hele fokkerijketen. Op dit moment spelen deze diensten zich vooral af op het domein van de moleculaire genetica en embryotransplantatie. GENTEC helpt verscheidene varkensfokkerijorganisaties bij de ontwikkeling van hun door merkers geassisteerde selectie. Voor meer info hierover, kan u steeds terecht op GENTECWEB.COM of rechtstreeks contacteren via info@gentecweb.com.

Projecten

RA-SE Genetics is partner in het Europees FP7 project “RTD2Farm”. RTD2Farm streeft naar een eenvoudige, maar effectieve strategie om de overdracht van onderzoekskennis naar de varkenshouders te optimaliseren. Voor meer info: www.rtd2farm.eu.

RA-SE Genetics is partner in het Europees FP7 project “PIGENDEF”. Het PIGENDEF project bestudeert de 3 meest voorkomende erfelijke gebreken: liesbreuk, navelbreuk en cryptochordie (binnenbeer). Het onderzoek focust op een snelle identificatie van de variatie in genen verantwoordelijk voor deze erfelijke gebreken, om zo tot een effectieve selectiemethode op basis van genetische merkers te komen. Voor meer info: www.pigendef.eu