GENmatch® – EASY2MANAGE

(Over)grootouderdieren op uw bedrijf

Dit programma laat toe dat u op uw bedrijf instaat voor de eigen aanfok van fokvarkens met dezelfde gezondheid als uw stapel. Hoewel de inbreng van fokmateriaal verminderd wordt, staat GENmatch toch garant voor genetische vooruitgang. De focus blijft liggen op de meest efficiente productie en dit zowel door het product zelf als door de geboden service:

Het product

Een eenmalige inbreng van (over)grootouderdieren zorgt voor een opwaardering van de huidige stapel op het bedrijf. Daarna wordt enkel sperma van de beste beren ingebracht. Dit kan RA-SE Genetics garanderen door uitwisseling van sperma tussen alle nucleusbedrijven, de uniforme testmethodes wereldwijd en de hoge gezondheidsstatus van de KI-stations.

Service

Professionele medewerkers helpen om uw mensen op te leiden om eigen selectie uit te voeren. Producenten vinden hierdoor de optimale balans tussen kosten voor genetica enerzijds en opbrengsten door vooruitgang anderzijds.